Nowe stwierdzenie pojedynczego ptaka

FORMULARZ DOTYCZY TYLKO JEDNEGO PTAKA. Jeśli podano więcej niż jedną obrączkę lub inny znacznik, to oznacza, że ptak miał je wszystkie na sobie.

Formularz służy do przekazania informacji o znalezionym dzikim ptaku z obrączką lub innym znacznikiem do Centrali Obrączkowania Ptaków. Dane te wykorzystywane są do badań naukowych, dlatego prosimy o rzetelne podanie jak najdokładniejszych informacji.

Gwiazdką oznaczono pola wymagane, pozostałe proszę wypełnić w miarę mozliwości, do opracowywania wyników są one równie ważne. Zwracamy uwagę aby podać wszystkie znacznki, które ptak posiadał. Dodatkowe informacje można podać w polu uwagi. W większości przypadków należy wybrać (NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE) pozycję z rozwijalnej listy.

W razie wątpliwości skontaktuj się z Centralą Obrączkowania Ptaków.

Rodzaj znacznika
Nazwa centrali
Kolor tła znacznika
Numer znacznika
Data stwierdzenia
Drop Down Calendar
Dokładność daty stwierdzenia
Czas (godzina i minuta)
Gatunek ptaka
Opis ptaka
(tylko jeśli gatunek nieznany)
Płeć
Wiek
Szata
Status ptaka
Kondycja ptaka
Okoliczności
Miejsce stwierdzenia
Państwo
Województwo
/Prowincja
Współrzędne geograficzne
(wyżej stopnie i ich ułamki,
niżej stopnie/minuty/sekundy)
Szerokość   Długość
° °
° ' ''
Spin Up
Spin Down
° ' ''
Spin Up
Spin Down
Dokładność współrzędnych
Przemieszczenie przed stwierdzeniem
Czynności wykonane z ptakiem
Uwagi
Zdjęcia obrączki lub innego znacznika (maksymalnie 3 pliki do 2 MB każdy)
Zgłaszający
Imię
Nazwisko
Adres pocztowy
Email
Inni znalazcy
Informacje pochodzą
od osoby trzeciej